Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dbając o Państwa prywatność poniżej przedstawiamy informację o zakresie i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych (w tym również danych osobowych) gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu.

 

Co do zasady nie przetwarzamy Państwa danych osobowych ani nie identyfikujemy użytkowników. Jednocześnie, w związku z korzystaniem przez nas z plików cookies opisanych w Polityce cookies (https://spbpolska.eu/cookies/) gromadzimy jednak następujące dane związane z Państwa interakcjami z serwisem i dostępnymi w nim treściami:

 • anonimowe ID użytkownika serwisu,
 • adres IP,
 • informacje o odwiedzanych podstronach,
 • dane nt. urządzenia, z którego korzystają Państwo podczas przeglądania treści w serwisie,
 • dane wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

Gromadzenie tych informacji pozwala nam stale udoskonalać nasz serwis i czynić korzystanie z niego bardziej komfortowym. Na podstawie tych danych możemy tworzyć raporty działania serwisu i wyciągać wnioski na temat Państwa zainteresowań określonymi treściami. Nie personalizujemy jednak treści, które są Państwu wyświetlane.

 

Jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać z formularza kontaktowego, SPB Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na zasadach określonych w niniejszej Polityce oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z danego formularza kontaktowego (https://spbpolska.eu/kontakt-2/) Dane te mogą zostać zestawione także z informacjami dotyczącymi Państwa interakcji z serwisem, np. w przypadku, gdy zgłoszą Państwo problem z korzystaniem z określonej podstrony serwisu, niezbędne będzie sprawdzenie przez nas logów serwisu.

 

W ramach formularza kontaktowego gromadzimy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail.

W celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie niezbędne może być pozyskanie od Państwa dodatkowych danych osobowych.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) – w celu umożliwienia Państwu korzystania z serwisu,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który stanowią: marketing bezpośredni usług SPB, nawiązywanie kontaktu z Państwem – w formie odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez formularz, jak również dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa serwisu, np. poprzez eliminowanie podejrzanego ruchu sieciowego,
 • przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Nie profilujemy ani nie stosujemy tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

W naszym serwisie wykorzystujemy odnośniki do profili Grupy SPB w innych serwisach, takich jak Facebook czy Instagram. Przetwarzanie Państwa danych w tych serwisach odbywa się na warunkach określonych przez ich administratorów.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z nawiązanej z Państwem relacji prawnej. Okres przechowywania danych odczytywanych z wykorzystywanych przez nas plików cookie opisany został w Polityce cookies (https://spbpolska.eu/cookies/)

 

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe (na warunkach i w sytuacjach określonych powyżej), przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych.
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Usługi świadczone w ramach serwisu skierowane są do osób pełnoletnich. SPB Polska Sp. z o.o. celowo i świadomie nie przetwarza danych osobowych dzieci.

 

W SPB Polska Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych. Wszelkie dodatkowe pytania w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kierować na adres iodo@spbpolska.eu.

 

Aktualna treść Polityki prywatności jest dostępna w stopce serwisu.