Nasze Doświadczenie • Innowacyjne technologie

Innowacyjne technologie

Dajemy Ci możliwość skorzystania z innowacyjnych technologii, dzięki którym łatwo i bez zbędnych komplikacji wprowadzisz ofertę ubezpieczeniową na ścieżkę sprzedaży. Integrujemy nasza ofertę ubezpieczeniową z Twoimi produktami, procesami sprzedażowymi i obsługi Klienta.

Łączymy dodatkową sprzedaż ubezpieczeń z Twoimi aktualnymi produktami i procesami.

 
 
 

Integracja naszych rozwiązań z Twoim systemem informatycznym

Od zarządzania umowami do zarządzania szkodami — wszystkie nasze rozwiązania są dostępne w formie interfejsów programowania aplikacji (API), które ułatwiają wymianę danych i umożliwiają bezproblemową integrację z Twoim systemem informatycznym. Nasza biblioteka API pozwala na wprowadzenie funkcjonalności subskrypcji, płatności i zgłaszania szkód w dowolnej usłudze ubezpieczeniowej, którą chcesz zintegrować w swojej ścieżce klienta, z uwzględnieniem Twojej lub wybranej przez Ciebie identyfikacji wizualnej.

 

 Nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby można je było zintegrować z dowolnym ekosystemem cyfrowym, w szczególności wbudować ubezpieczenie dla produktów dystrybuowanych na stronie e-commerce, dla wszelkich towarów wynajmowanych/sprzedawanych na platformie lub w połączonych obiektach. Nasze zespoły IT pracują w oparciu o metody zwinne (Scrum i Kanban), co pozwala nam na precyzyjne dostosowanie rozwiązań do Twoich potrzeb i na wdrożenie naszych programów w krótkim czasie.

Wdrażanie rozwiązań zgodnie z Twoimi potrzebami

 

Poprawianie wydajności za pomocą danych

Dane są w centrum naszego modelu. Dane zbierane w czasie rzeczywistym pozwalają nam na monitorowanie wyników technicznych produktów ubezpieczeniowych, kontrolę ryzyka i trwałości umów przy jednoczesnej optymalizacji Twojej rentowności. Dzięki narzędziom do wizualizacji danych udostępniamy tabele umożliwiające szczegółową analizę wyników poszczególnych ofert ubezpieczeniowych, dzięki którym możemy zapewnić Ci odpowiednie doradztwo.