NASZA WIEDZA • CSR

CSR

Bądź społecznie odpowiedzialny w biznesie! Daj drugie życie ubezpieczonym urządzeniom elektronicznym dzięki naszym kompleksowym usługom naprawy, regeneracji i recyclingu.

Uwzględniamy wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem w naszej strategii biznesowej oraz w naszych ofertach ubezpieczeń typu affinity.

 
 
 

Chroń swoich konsumentów i pomagaj im na codzień.

Koncentrujemy się na sześciu celach zrównoważonego rozwoju przyjętych przez ONZ:
– odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,
– pokój, sprawiedliwość i skuteczne instytucje,
– godna praca i wzrost gospodarczy,
– zrównoważone miasta i społeczności,
– dobre zdrowie i dobre samopoczucie,
– życie na ziemi

 

SPB tworzy i zarządza programami ubezpieczeniowymi w celu ochrony produktów przed awarią, uszkodzeniem i kradzieżą. Programy te obejmują usługi naprawy, regeneracji i recyklingu ubezpieczonych produktów. Stosujemy podejście oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym i przy świadczeniu tych usług polegamy na specjalistycznej wiedzy różnych ekspertów.

Uwzględnij podejście oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym